Livsmedel

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ansvaret för kontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det innebär bland annat att förvaltningen registrerar och inspekterar livsmedelsanläggningar.

Målen med livsmedelstillsynen är att:

  • Konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.
  • Ingen ska bli sjuk av maten.
  • Inga gamla livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad.

Om du har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar livsmedel kan du kontakta någon av inspektörerna på miljö- och hälsoskyddsförvaltningens livsmedelsenhet.

Anmäl ​matförgiftning eller livsmedelsrelaterad allergisk reaktion

Om du misstänker att du blivit matförgiftad eller drabbats av en livsmedelsrelaterad allergisk reaktion är det viktigt att du anmäler det. Anmälan sker via vår e-tjänst eller till Varberg direkt.

Anmäl ​klagomål gällande livsmedelsverksamheter

Om du vill lämna klagomål gällande en livsmedelsverksamhet kan du göra det via vår e-tjänst eller Varberg direkt.

Ditt klagomål kan gälla exempelvis bristande rengöring eller andra hygienbrister, otydlig märkning på en förpackning eller felaktig information till dig som kund.

Publicerad den:

Senast Ändrad: