Fukt och mögel

Fukt och mögel inomhus kan orsaka hälsoproblem, till exempel luftvägsinfektioner och astmatiska besvär. Mögelsporer finns överallt och i rätt förhållanden kan de växa till.

Tecken på fuktproblem inomhus kan vara:

  • Synliga vattenskador på golv, väggar och tak, till exempel bubblor i mattor eller golvsläpp samt mögelfläckar eller färgförändringar.
  • Förekomst av vissa fuktälskande insekter i torra utrymmen (till exempel hoppstjärtar och silverfisk).
  • Kondens på insidan av fönster.
  • Fuktiga material eller hög fuktighet i byggnadskonstruktionen, uppsvällda skarvar i golvspånskivor.
  • Lukt

Om du misstänker fukt eller mögel i din bostad

Om du hyr bostad och upptäcker eller misstänker fukt eller mögelskada, tala om detta för din fastighetsägare omedelbart. Om fastighetsägaren inte undersöker förhållandena trots dina påtryckningar har du möjlighet att kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om du har en bostadsrätt, kontakta styrelsen för din bostadsrättsförening om du misstänker en fuktskada i din bostad.

Småhusägare kan vända sig till konsulter med byggnadsteknisk kompetens eller så kallade skadeutredare för att få hjälp med undersökningar och förslag på åtgärder.

Tillsynsvägledning om fukt och mikroorganismer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: