Stöd till landsbygdsutveckling

Kommunen stöttar lokala utvecklingsidéer genom att erbjuda Byapeng, landsbygdscheck och i projektet Mötesplatser på landsbygden.

Byapeng

Byapengen är Varbergs kommuns stöd till lokala utvecklingsgrupper och ska användas till föreningens verksamhet. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i våra byar.

Lokala utvecklingsgrupper kan vara byalag och samhällsföreningar som verkar för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område, och som aktivt engagerar sig i bygden.

För att beviljas stödet ska den lokala utvecklingsgruppen utse en kontaktperson från bygden som kan utgöra ett bollplank till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling.

Stödet är på 10 000 kr om föreningen har över 150 medlemmar, annars är stödet på 5000 kr. För Varbergs Landsbygdsråd är summan 15 000 kr.   

Ansök om Byapeng

Du kan ansöka om Byapeng med hjälp av vår e-tjänst Byapengen. För att ansöka med e-tjänst krävs BankID samt ett bevis på att sökanden får ansöka i föreningens namn.

Saknas tillgång till BankID kan du göra ansökan via post. Ansökan via post har något längre handläggningstid.

Ansökningsformulär Byapeng Pdf, 1.9 MB.

Skicka den via e-post till:
Varbergs kommun
Att: Byapengen
432 80 Varberg

Mer information om Byapeng

Byapeng - riktlinjer Pdf, 751.3 kB.

Landsbygdscheck

Landsbygdschecken ger möjligheter till dig som har en idé om hur man kan utveckla landsbygden i Varbergs kommun. Du kan söka inom tre olika områden:

 • Attraktiv boendemiljö
 • Bygdeutveckling
 • Marknadsföring av Varbergs landsbygd

Vem kan söka Landsbygdschecken?

Checken kan sökas av lokala utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer och mindre företag.

Hur mycket kan jag söka för?

Du kan söka upp till 20 000 kr per år. Ansökningarna behandlas löpande.

Ansökan om landsbygdscheck

Ansök om checken i vår e-tjänst.

Mer information om Landsbygdschecken

I våra riktlinjer kan du läsa mer om syftet med checken, bedömningsgrunder och avgränsningar.

Landsbygdscheck - riktlinjer Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatser på landsbygden

I kommunens finns investeringspengar för att bland annat utveckla mötesplatser i serviceorter* och på landsbygden.

Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället.

Vad krävs av den som söker för en investering i mötesplats?

Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande:

 • att det finns ett lokalt initiativ och engagemang
 • att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet
 • att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten
 • att mötesplatsen ligger på kommunal mark eller mark med kommunal nyttjanderätt
 • att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen

Kommunen är huvudman för genomförandet av projektet och utser en projektledare. Varje år prioriteras åtgärder i en till tre orter.

Exempel på genomförda mötesplats-projekt

De senaste åren har vi byggt mötesplatser i bland annat Tvååker, Gunnarsjö och Rolfstorp:

 • På spåret i Tvååker - Sommaren 2018 invigdes en central mötesplats i Tvååker med torg, lekplats med tågtema, park och toalettbyggnad. Parken heter På spåret.
 • Trollskog i Gunnarsjö - En ny mötesplats har ersatt den tidigare lekplatsen i området intill Gunnarsjö kyrka. Mötesplatsen ligger vackert intill en skogsslänt och har en grillplats med en öppen paviljong samt gräsyta för lek.
 • Ekparken i Rolfstorp - I Rolfstorp har vi i samverkan med Vi i Rolfstorp färdigställt en park nära ortens affär, Ekparken. Parken har belysning mot en ståtlig gammal ek, bänkar och grillplats.

* Serviceort = Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Kungsäter, Veddige, Bua och Väröbacka/Limabacka

Landsbygdssamordnare

Elisabeth Svensson Agerbjer
0706-78 99 33

elisabeth.svensson.agerbjer@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: