Pågående detaljplaner och program

Här kan du ta del av alla pågående detaljplaner och planprogram, samt de som nyligen vunnit laga kraft. Alla gällande detaljplaner finner du i Varbergskartan.