Gällande detaljplaner och program

I Varbergskartan kan du själv ta del av alla gällande detaljplaner och bestämmelser i Varbergs kommun.

Önskar du en plankarta med planbestämmelser? I dessa finns byggrätten för fastigheter som ligger inom ett detaljplanelagt område i Varbergs kommun. Du kan själv ladda ner detaljplaner med gällande bestämmelser från Varberskartan.

Varbergskartans lager för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.

Hitta gällande detaljplaner via kartan

  • Öppna kartan som visar gällande detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som lila fält i kartan.
  • Zooma in till det område du är intresserad av. Klicka med musen på det område du är intresserad av.
  • Via rutan får du upp en länk till respektive detaljplans plankarta och tillhörnade dokument.

Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Varberg direkt.

Har du inte möjlighet att ladda ner detaljplanen kan du göra en beställning via varbergdirekt@varberg.se. Specificera din beställning genom att ange detaljplanens namn, en fastighetsbeteckning eller en adress samt din e-postadress och kontaktuppgifter. Vid beställning av en papperskopia utgår en avgift i enlighet med kommunens taxa.

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Vill du ta del av de detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft, så hittar du dem här:

Publicerad den:

Senast Ändrad: