Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i landet är indelad och vem som äger de olika delarna. Uppgifterna i fastighetsregistret är offentliga och består av en allmän del, en inskrivningsdel och en taxeringsdel.

Fastighetsregistrets delar

Den allmänna delen är registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Här kan du till exempel hitta uppgifter om fastigheter, planer och bestämmelser. Vi uppdaterar det mesta av den allmänna delen för fastigheter inom Varbergs kommun.

Inskrivningsdelen innehåller till exempel lagfartsuppgifter, inteckningar och avtalsservitut som skrivits in på fastigheten. Har du frågor om inskrivningsdelen kontaktar du fastighetsinskrivningen på statliga Lantmäteriet.

Kontakta Fastighetsinskrivningen | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Taxeringsdelen hanteras av Skatteverket och innehåller uppgifter om taxeringsvärden för mark och byggnader. Har du frågor om taxeringsdelen, kontaktar du Skatteverket.

Startsida | Skatteverket Länk till annan webbplats..

Ta del av handlingar eller registerutdrag

Eftersom olika myndigheter har hand om olika delar av fastighetsregistret, kan du behöva vända dig till olika ställen om du vill ta del av akter eller handlingar kopplade till en fastighet i registret.

Om handlingen är inskriven efter den 1 juni 2008 kontaktar du statliga lantmäteriet. Är handlingen inskriven tidigare, ska du i stället vända dig till Riksarkivet.

Beställa utskrifter | Lantmäteriet
Länk till annan webbplats.
Riksarkivet - Beställ uppgifter Länk till annan webbplats.

Hos statliga Lantmäteriet kan du logga in på din sida och ta del av information och akter som finns registrerade på din fastighet. Vill du ha ett utdrag från fastighetsregistret för en annan fastighet eller handlingar kopplade till registrets allmänna del, så kontakta Varberg direkt.

E-tjänster för privatpersoner | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lantmäterimyndigheten

Besöksadress

Norra vallgatan 14 (via Varberg direkt)

Postadress

432 80 Varberg

Telefontider

Måndag kl 9-11

Tisdag kl 9-11

Onsdag kl 9-11

Torsdag kl 14-16

Fredag kl 9-11

Publicerad den:

Senast Ändrad: