Sjöar och vattendrag

I Varbergs kommun finns en stor variation av vatten. Från kustens salta vatten vidare mot slätternas söta åar och inlandets många vackra sjöar och myrar. Vi arbetar med att skapa en långsiktig hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Förvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust-och övergångsvatten.