Olämpligt att elda i trädgård och ute i naturen

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark, vilket ökar risken för brand. Det är mycket olämpligt att elda i trädgården och ute i naturen.

Brandriskprognosen för dagen (torsdagen 16 juli) visar ett värde på 5, vilket innebär att det är mycket stor brandrisk och olämpligt att elda.

Det finns inget beslut om eldningsförbud, men vi vädjar till alla att undvika eldning utomhus.

Mer information

Räddningstjänst Väst

Torrt i skog och mark | Räddningstjänsten Väst (rvast.se) Länk till annan webbplats.

SMHI

Håll dig uppdaterad om brandrisknivåerna på SMHI:s webbplats. Länk till annan webbplats.

MSB

Du kan hålla koll på brandriskprognoserna i Sverige via MSB:s app Brandrisk ute Länk till annan webbplats.

Säkerhet vid eldning i skog och mark (msb.se) Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: