Skylt framför ett grönskande träd.

Skyltar med budskap om trädens nyttor.

Ny skyltning om trädens nyttor

Många uppskattar säkert en pampig ek eller ett vårblommande körsbärsträd men hur bra är de egentligen? Nu finns information om det i vår tillfälliga skyltning.

Nu finns trädskyltar på plats runt om i Varberg i anslutning till flera av stadens träd. Det är budskap som ”Låt mig stå – jag binder massa CO2”. Men också skyltar med fakta om nyttorna ett träd faktiskt ger i form av syreproduktion, kolinbindning, minskad luftförorening och vattenavrinning.

Testar nytt verktyg

Med medel från Naturvårdsverkets har kommunen fått möjlighet att testa ett nytt digitalt verktyg, i-Tree, som beräknar nyttorna, eller de ekosystemtjänster, som ett träd ger. Syftet är att få tydliga underlag inför de avvägningar som görs i olika projekt.

- Resultaten påminner samtidigt om att alla träd bidrar och är värda att vara rädd om, även dungen med medelstora lönnar längs gatan eller det halvtrötta äppelträdet längst bak i trädgården, säger Eva-Marie Samuelsson, landskapsarkitekt på Varbergs kommun.

Träd är viktiga medspelare

Träd är viktiga när det kommer till att rusta oss för ett förändrat klimat. Bland annat ger de välbehövlig skugga men de hjälper också till att hantera skyfallsvatten. Naturvårdsverket har satt som mål att krontäckningsgraden, det vill säga den andel yta som skuggas av trädkronor, ska vara minst 25 procent i svenska städer år 2030. I Varbergs stadsområde från Trönninge i norr till Gamla Köpstad i söder visar beräkningar att vi idag har en genomsnittlig krontäckningsgrad på cirka 13 procent. I kommunens budget för år 2024 finns särskilda medel avsatta för att öka krontäckningsgraden genom nyplantering.

  • - Det handlar bland annat om att tänka efter före, innan träd som redan finns tas ner, i så väl stora bygg- och anläggningsprojekt som hemma på den privata fastigheten. Finns möjlighet så blir vi också glada för varje träd som planteras på den egna tomten, säger kommunens stadsträdgårdsmästare Cecilia Frederiksen.
  • - Många bäckar små, det är lite så vi alla behöver tänka för att närma oss målet.

5 trädtips för gamla och nya träd:

  • Var varsam! Akta så inte stammen skadas, till exempel vid gräsklippning, och tänk på att rötterna ofta breder ut sig under hela kronan.
  • Sätt rätt! Ska du plantera nytt så få gärna ett hum om hur trädet växer naturligt och hitta en match som kan trivas med förutsättningarna på den plats du valt.
  • Grundligt grävjobb! Ju mer kärlek du lägger på en bra växtbädd, ju bättre chanser ger du ditt nya träd. Och vänta med plantering tills sommarens stekheta dagar är över.
  • Vårda väl! Glöm inte att ett nyplanterat träd är törstigt och vill ha mycket vatten. Och gärna ett stöd att hålla i när vindarna blåser.
  • Hemskt gärna inhemskt! Arter som funnits naturligt i Sverige under en lång tid är ofta särskilt gynnsamma för den biologiska mångfalden.

Mer information om i-Tree på varberg.se:

Kartläggning av trädens bidrag till ekosystemtjänster | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: