Betyg, intyg och läsa vidare

Du kan få kopia på dina betyg eller intyg för studier vid Vuxen­utbildningen. Dessa kan du sedan skicka till myndigheter eller när du ansöker om att få läsa vidare på högskola, universitet eller yrkes­högskola.

Betyg

Du kan beställa en kopia av ditt betyg i vår e-tjänst.

Tänk på att du bara kan beställa betygs­kopior från avslutade kurser. Det tar ungefär två veckor från att du beställer tills att du får betygs­kopian skickad hem till dig på post.

Examen och slut­betyg

Du utfärdar examen och slut­betyg tillsammans med någon av våra studie- och karriär­vägledare. Det tar ungefär tre veckor från att du har granskat och godkänt sammanställningen som vägledaren gett dig tills att du får examens­beviset eller slut­betyget skickat hem till dig på post.

Betyg i SFI, svenska för invandrare

Du beställer en kopia av ditt betyg i SFI genom vår e-tjänst. Om du saknar person­nummer beställer du betyg genom att skicka e-post till sfi@varberg.se.

Studieplan och intyg

En studie­plan visar vad du har läst eller läser just nu vid Vuxen­utbildningen i Varberg. Du kan själv skriva ut din studie­plan! Ta gärna hjälp av guiden Skriva ut studieplan, steg-för-steg.

I de fall då en studieplan inte är tillräcklig, kan du också be om ett studie­intyg. Du ber om intyg för dina studier i samma e-tjänst som du beställer betygs­kopior:

Läsa vidare på högskola, universitet eller yrkes­högskola

Dina betyg skickas automatiskt till antagning.se Länk till annan webbplats. där du sedan kan söka till högskola eller universitet. Ett undantag är om du har påbörjat dina studier på Vuxen­utbildningen före 1 januari 2013. Då behöver du själv skicka med dina betyg.

Om du söker till yrkeshögskola behöver du alltid skicka med dina betyg själv.

Betygs­komplettering

Har du läst in en kurs som krävs för betygs­komplettering eller särskild behörighet för en högskole­utbildning? Då behöver den sista kursdagen ha varit senast:

  • 31 maj för högskole­utbildningar med start höst­terminen 2024
  • 8 november för högskole­utbildningar med start vår­terminen 2025.

Det går också att ansöka om prövning av kurser du vill registrera för betygs­komplettering. Sista dagen för detta är 10 april.

Vanliga frågor om betyg, intyg och läsa vidare

Om du har gått i grundskola eller gymnasieskola i Varberg beställer du betygskopior på varberg.se:

Har du gått i grundskola eller gymnasieskola i en annan kommun? Då kontaktar du kommunen där skolan ligger.

Universitets- och högskole­rådet erbjuder flera hjälp­medel för att räkna ut betyg och behörighet (antagning.se) Länk till annan webbplats..

Vi skickar alltid post till den folkbokförings­adress som du står skriven på hos Skatteverket.

Senast publicerad:

Föreläsning om högre studier

Den här föreläsningen ger dig verktyg och ökad förståelse för högre studier: