Studieplan och studietakt

Alla som går en vuxen­utbildning får hjälp att göra en egen individuell studie­plan. I studie­planen tas dina mål med studierna upp. Du bestämmer också i vilken takt du vill studera.

Studie­takt

Med studie­takt menas hur lång tid studierna kan förväntas ta. Det är viktigt att du tänker igenom vilken studie­takt du tror passar just dig bäst.

Varje kurs på vuxen­utbildningen motsvarar ett antal poäng. Poängen visar hur omfattande en kurs är. Till exempel innebär heltids­studier (en studie­takt på 100 %) att du läser kurser som motsvarar 20 poäng per vecka.

I tabellen kan du se hur många veckor det tar att läsa en kurs på 50 respektive 100 poäng, beroende på vilken studie­takt du väljer:

Räkna ut din studie­takt

Studie­takt

50 poäng

100 poäng

100 % (20 poäng i veckan)

2 veckor

5 veckor

75 % (15 poäng i veckan)

3 veckor

6 veckor

50 % (10 poäng i veckan)

5 veckor

10 veckor

25 % (5 poäng i veckan)

10 veckor

20 veckor

Senast publicerad: