Kombinations­utbildning

Du kan läsa SFI eller Svenska som andra­språk på grundläggande nivå samtidigt som du går en yrkes­utbildning. Detta kallas en kombinations­utbildning.

Steg 1: Studiebesök eller prova på-kurs

Innan du börjar en kombinations­utbildning ska du göra ett studie­besök eller gå en prova på-kurs. Du kan göra det samtidigt som du läser:

  • SFI C
  • SFI D
  • Svenska som andraspråk (grundläggande nivå).

Studie­besök

Du som vill gå en kombinations­utbildning till underskötera ska göra ett studie­besök på Hermods. Studie­besöket är obligatoriskt.

Nästa studie­besök är i maj/juni 2024. Exakt datum meddelas i samband med ansökan.

Prova på-kurs

En prova på-kurs är för dig som är ny i Sverige och vill prova på olika yrken. Du lär dig yrkes­ord och du får kunskap om krav som ställs inom yrkena. Kursen görs på Movant och du får prova på de här yrkena:

  • Bygg och anläggning
  • El
  • Fordon och transport
  • Industriteknik
  • VVS

Varje prova på-kurs är 4 veckor lång. Kurserna startar en gång på våren och en gång på hösten. Nästa prova på-kurs startar 6 maj 2024.

Du anmäler dig genom att skicka e-post till oss. Du som läser SFI: sfi@varberg.se. Du som läser Svenska som andraspråk: vuxenutbildningen@varberg.se.

Steg 2: Kombinations­utbildning

Efter studie­besöket eller prova på-kursen kan du gå vidare till att läsa en kombinations­utbildning, men bara om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig den.

Kombinations­utbildningen är speciellt anpassad för dig. Du kan till exempel få hjälp med språkstöd och extra handledning.

Ansökan

Du söker till en kombinations­utbildning genom vår webbansökan.

Senast publicerad:

Yrkesutbildning

På en yrkes­utbildning går det praktiska hand i hand med det teoretiska. Utbildningen bygger på gymnasie­skolans yrkes­program.