Yrkesutbildning

På en yrkes­utbildning går det praktiska hand i hand med det teoretiska. Utbildningarna bygger på gymnasie­skolans yrkes­program.

En yrkes­utbildning består av både praktiskt arbete i skolan och arbets­plats­förlagt lärande (APL). En yrkes­utbildning är en god investering för dig som vill stärka dina möjligheter att få jobb.

Utbildningar

 1. Behovet av anläggare är stort både i offentlig sektor och hos privata företag. Arbets­uppgifterna varierar, de kan kan vara allt från att bygga motor­vägar till att anlägga gräs­mattor eller sten­gångar.

 2. Bli specialist på arbeten med betong! Betong är ett vanligt material i byggnader och andra konstruktioner. Som betong­arbetare kan du få jobba med att bland annat bygga broar, gjuta grunder och resa stora fundament.

 3. Vill du reparera bilar som krockat eller på annat sätt skadats? Bil­skade­reparatör är ett mång­sidigt hantverks­yrke. Du kommer ständigt få lära dig nya saker, eftersom ingen skada är den andra lik.

 4. Som byggnads­trä­arbetare, även kallad snickare, jobbar du med många olika arbets­uppgifter. Uppdragen kan vara allt från stora jätte­byggen till privata bostäder.

 5. Med en el­utbildning får du alla grund­läggande kunskaper som behövs för att få jobba med olika el­installationer.

 6. Den här utbildningen ger dig grund­läggande kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som fordons­mekaniker. Med inriktningen personbil arbetar du med flera bilmärken på bilverkstäder och är ofta specialiserad på vissa uppgifter.

 7. Den här utbildningen ger dig grund­läggande kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som fordons­mekaniker. Med inriktningen tunga fordon arbetar du med reparationer, service och felsökning av lastbilar.

 8. Arbetet som golv­läggare är självständigt och du har mycket kontakt med kunden. Du jobbar med både renovering, ombyggnad och nybyggnad. Arbets­uppgifterna kan vara allt från att lägga speciella industri­golv till vanliga plast­mattor, laminat- och trä­golv.

 9. När du utbildar dig till maskin­förare får du lära dig att köra anläggnings­maskiner, så som gräv­maskin. Du får också lära dig att lasta/lossa olika typer av gods, bygga vägar och lägga husgrunder.

 10. Som murare får du utföra många olika typer av av arbeten. Bland annat murning av tegel, fasad och block. Du kan också få arbeta med platt­sättning, valv­slagning, putsning och gammal murnings­teknik.

 11. Vill du jobba med något kreativt och skapande? Då kan du utbilda dig till målare. Som målare jobbar du med allt från under­arbete (spackling) till färdig­ställande (tapetsering och ytskikts­målning).

 12. Vill du ha specialist­kompetens och arbeta i ett fritt hantverks­yrke med stor variation? Då är utbildningen plåt­slagare för dig.

 13. Den här utbildningen lär dig grunderna i de vanligaste teknikerna för svetsning. Som svetsare arbetar du inom verkstads­industrin, vid bygg- och anläggnings­företag, på entreprenad­företag eller med underhåll och reparationer.

 14. På den här utbildningen får du lära dig anlägga och sköta olika ute­miljöer. Som trädgårdsanläggare får du jobba utomhus i alla väder och är skicklig på att ta hand om grönytor. Du kommer också ha en god kännedom om växter.

 15. Undersköterska passar dig som vill arbeta med människor! Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg. Efteråt kan du söka anställning inom hälso- och sjukvården.

 16. VVS är en förkortning av värme, ventilation och sanitet. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om installation, drift och underhåll av tekniska VVS-system.

Senast publicerad:

Gymnasial vuxen­utbildning

Vuxen­utbildning på gymnasial nivå är kurser som motsvarar årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet.

Kombinera studier i svenska med en yrkesutbildning

Visste du att du kan gå en yrkes­utbildning samtidigt som du läser SFI eller Svenska som andra­språk? Det kallas att gå en kombinations­utbildning.