Månad 1 • Skola • Kommun

Börja grundskola

I Sverige har vi skolplikt och därför ska nyanlända barn börja i skolan så snart som möjligt efter att de flyttat till Varberg.

Barn som kommer direkt från utlandet behöver kartläggas för att kunna placeras i rätt klass och få rätt stöd i skolan. Kartläggningen görs av enhet flerspråkighet i Varbergs kommun. Familjer med barn som inte kommer direkt från utlandet (utan har gått i skolan i en annan svensk kommun) behöver fylla i en blankett för att anmäla skolbyte.

Det är ofta mycket som är nytt i skolan både för barn och föräldrar. I många länder används skoluniform, barnen har med sig egen lunch och familjen betalar för böcker och annat skolmaterial. Här ska barnet istället ansvara för en egen Ipad eller dator som skolan lånar ut och äta maten som serveras i matsalen. För personer som inte behärskar svenska kan det dessutom vara svårt att använda digitala verktyg som Unikum och Tempus.  

Skolskjuts

Barn som bor långt ifrån skolan kan ha rätt till skolskjuts till och från skolan. Man kan inte få skolskjuts till och från fritids.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Ordlista

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)