Månad 1 • Etableringsprogram • Kommun

Börja svenska för invandrare (SFI)

Nya SFI-kurser startar löpande och det går bra att börja SFI redan innan man blivit folkbokförd och fått ett personnummer.

Det är Folkuniversitet som utför SFI-undervisningen åt Varbergs kommun och de har hand om studieplanering, schema, betygssättning med mera. Den som har praktiska frågor om sin SFI ska i första hand kontakta sin lärare på Folkuniversitetet. Vid sjukdom eller behov av ledighet är det viktigt att förutom läraren också kontakta Arbetsförmedlingen så att frånvaron inte registretas som ogiltig. Detta eftersom ogiltig frånvaro kan leda till avdrag på personens ersättning. (Många läser SFI som en insats till exempel inom ramen för etableringsprogrammet och får då ersättning för sin medverkan.)

SFI-undervisningen pågår hela året och det finns inga uppehåll för lov. Den som behöver göra uppehåll i studierna eller byta schema, exempelvis för att man har fått ett arbete, ska kontakta vuxenutbildningens utbildningssamordnare.

Senast publicerad:

Kontakt

Samordnare för SFI, Varbergs kommun

0340-69 70 78
sfi@varberg.se

Ordlista

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.