Månad 1 • Bostad • Kommun

Första bostaden

Det varierar vilket slags hyreskontrakt nyanlända har. En del personer har förstahandskontrakt hos kommunens fastighetsbolag Varbergs bostad eller hos en privat hyresvärd, andra är inneboende eller hyr i andra hand. 

Oavsett vilken bostadssituation man har är det är viktigt att vara folkbokförd på sin adress. Det behövs för att kunna få del av insatser och bidrag. Den som tidigare varit folkbokförd i en annan kommun gör en flyttanmälan (adressändring) hos Skatteverket. Den som kommer direkt från utlandet (som till exempel kvotflyktingar) ska istället anmäla flytt till Sverige för att få ett personnummer och bli folkbokförd. Detta gäller även den som nyligen fått sitt uppehållstillstånd beviljat och som redan befinner sig i Sverige.

Nyanlända personer som inte blivit anvisade till kommunen behöver själva ordna en bostad. Eftersom det kan vara svårt att få ett förstahandskontrakt bor man kanske utan kontrakt hos en anhörig eller har ett tidsbegränsat kontrakt i en bostad man inte är nöjd med.

När det gäller anvisade nyanlända personer ansvarar kommunen för att erbjuda en bostad. Vad det blir beror både på vilka behov den anvisade har och vilka bostäder som finns tillgängliga.

En del barnfamiljer kan erbjudas förstahandskontrakt hos Varbergs bostad direkt, medan andra får ett tidsbegränsat hyreskontrakt i en tillfällig bostad tills kommunen kan erbjuda ett vanligt hyreskontrakt eller tills familjen hittar en annan bostad på egen hand. Ensamboende får alltid ett tillfälligt hyreskontrakt och ansvarar sedan själva för att ordna en annan bostad.

Innan anvisade nyanlända flyttar in i bostaden som kommunen erbjuder (tillfällig eller varaktig), utrustas den med det allra nödvändigaste så som sängar, köksbord och soffa.

Vanliga frågor från nyanlända

Det är hyresvärdens ansvar att hantera felanmälningar och säkerställa att allt i lägenheten fungerar som det ska.

Det är ditt ansvar att betala hyran i tid varje månad och ta hand om lägenheten så det inte uppstår några skador.

Om något går sönder så ska du göra en felanmälan. Det gör du till bovärden eller hyresvärdens fastighetsskötare.

Nej, du behöver själv betala för möbler och annat till din bostad.

Om du inte har så mycket pengar kan secondhandbutikerna vara bra alternativ. Om du inte kan transportera hem sakerna själv brukar de kunna köra hem dem för en mindre kostnad. 

Senast publicerad:

Kontakt

Inkluderingsstrateg, Varbergs kommun

Lotta Olanya
070-899 83 24

lotta.olanya@varberg.se

Bovärd för tillfälliga bostäder, Varbergs kommun

Niklas Jarhult
073-231 59 73

niklas.jarhult@varberg.se

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.