Bostäder för nyanlända

Varbergs kommun ansvarar för att erbjuda bostäder till nyanlända personer.

Det är ibland svårt att ordna permanenta bostäder till alla som behöver det, då det råder bostadsbrist i kommunen. För att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag om att erbjuda bostäder till nyanlända finns det ett antal alternativ.

Bostadslösningar

Tillfälliga bostäder

I Varberg finns det ett antal tillfälliga bostadslösningar, i paviljonger eller andra fastigheter. Några av dem är korridorsboenden för ensamhushåll, med eget rum med delat kök och delad tvättstuga, medan andra fungerar som lägenheter för familjer.

Tillfälliga bostäder är ingen optimal lösning, men på grund av bostadssituationen är det här vad vi just nu kan erbjuda många av våra nyanlända.

Lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB

Varbergs kommun använder varje år 10 procent av de lägenheter som blir lediga hos Varbergs Bostad till sociala ändamål. I dessa 10 procent ingår lägenheter som kan erbjudas nyanlända. I Varbergs kommun används de lägenheter som finns till familjer eftersom vi har ett särskilt ansvar gentemot barn.

Lägenheter från privata bostadsbolag och privatpersoner

Nyanlända kan höra av sig till privata fastighetsägare eller hyra av privatpersoner.

Kontakt

Bovärd

Niklas Jarhult

073-231 59 73

niklas.jarhult@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: