Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om kommunens hälso- och sjukvård. Vi har olika kompetenser för att möta ditt behov, till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietist och demensteam. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få, vad det kostar och hur du ansöker.