Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som du får i din bostad (som inte är ett särskilt boende). Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga för att stötta dig med den hälso- och sjukvård du behöver.

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen för vård, och behöver hälso- och sjukvård under en längre period, kan du få hemsjukvård. Du vänder dig då till din vårdcentral som kontaktar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Vid ett vårdplaneringsmöte identifieras dina behov av hjälp med hälso- och sjukvård och din delaktighet i din vård är grunden i planeringen.

Det finns även möjlighet att få tillfälliga insatser i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar. Även i dessa fall vänder du dig till din vårdcentral som kontaktar kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.

Publicerad den:

Senast Ändrad: