Ekonomi och pengar

Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till dig som har behov av ekonomisk hjälp för att klara din vardag. Vi ger vägledning och konkret stöd till arbete men också ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Här kan du också läsa om kommunens budget- och skuldrådgivning, om god man samt om våra stipendier.