Missbruk och beroende

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger eller spel? Varbergs kommun erbjuder vård, behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende.

Du som är över 20 år är välkommen att kontakta vuxenenheten för rådgivning, stöd och behandling. Om du är under 20 år vänder du dig till mottagningsgruppen. Även du som är anhörig till en person med beroendeproblematik är välkommen att höra av dig.

När du ansöker om stöd får du kontakt med en socialsekreterare, som kommer att utreda dina behov. Efter utredning gör ni tillsammans en plan för stöd och behandlingsinsatser.

Vi erbjuder olika former av behandlingsinsatser och program, både enskilt och i grupp (12-stegsbehandling). Insatserna utförs oftast av kommunens öppenvård, Beroendeenheten, och de metoder som används har en hög evidens. Samtliga öppenvårdsinsatser är kostnadsfria. I vissa fall kan du även erbjudas behandling på behandlingshem.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Råd- och stödsamtal

Om du är osäker på om du har ett missbruk eller beroende, eller om du vill ha hjälp med att kartlägga din situation, kan du kontakta Beroendeenheten för råd- och stödsamtal. Det krävs ingen kontakt med socialsekreterare och du kan vara anonym. Kontakta Beroendeenheten direkt, via telefon eller e-tjänst.

Andra behandlingsinsatser

Vi erbjuder olika former av behandlingsinsatser och program. Samtalen har olika upplägg beroende på ditt behov och kan erbjudas enskilt eller i grupp. Ofta ingår hemuppgifter mellan mötena. Samtliga insatser är kostnadsfria.

För att kunna ta del av behandlingsinsatserna behöver du ansöka om stöd via Vuxenenheten. När du ansöker om stöd kommer du inom kort att kontaktas av en socialsekreterare. För att du ska få den hjälp som passar just dig behöver din situation och dina behov kartläggas, vilket sker genom samtal med socialsekreteraren. Efter utredning gör ni tillsammans en plan för stöd och behandlingsinsatser.

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till dig som är anhörig till en person som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Vi erbjuder programmet CRAFT vilket står för Community Reinforcement Approach and Family Training. Programmet hålls i grupp vid tio tillfällen tillsammans med andra i liknande situation.

CRAFT fokuserar på dig som anhörig och ditt mående och på hur du kan stötta din närstående på bästa sätt.

Vid behov kan vi erbjuda enskilt stöd där du erbjuds olika information eller material om beroende, hur det kan vara att vara anhörig och vad som kan vara hjälpsamt i din situation.

Sysselsättning

Du som har fått insatsen Sysselsättning beviljad har rätt att välja vem du vill få det genom. Du kan välja kommunen eller någon privat utförare, till exempel ett företag eller en organisation.

Second Chance Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Varbergs Omsorg Pdf, 103.6 kB.

Växtkraft Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Boendestöd

Boendestöd är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan. Omfattning, syfte och mål för boendestödet varierar utifrån dina behov. Boendestöd är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd i vardagslivet som förutsätter delaktighet.

Mer information om boendestöd

Kontakt

Socialjour

Socialjouren nås via samhällets larmnummer 112.

Vuxenenheten

0340-889 97
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag, fredag kl 9-12.

Beroendeenheten

072-151 61 20
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag kl 9-11, tisdag kl 16-17.
Besöksadress: Träslövsvägen 62A (Bolmen), 432 37 Varberg

Kontakt med öppenvården Beroendeenheten - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: