Dödsfall och begravning

Vid ett dödsfall förändras mycket för de som är kvar. Utöver sorgen ska mycket praktiskt tas om hand. På sidorna nedan kan du läsa mer om vad du som efterlevande kan behöva ta hand om gällande dödsfall och begravning.