Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon har avlidit ska de efterlevande göra en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, en bouppteckning. I vissa fall kan kommunen hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder som ska skickas till Skatteverket.

Om en avliden persons tillgångarna inte räcker till begravningskostnaderna kan kommunens socialförvaltning göra en så kallad dödsboanmälan.

Bouppteckning

Finns det tillgångar kvar efter att utgifterna för begravningen, gravsten och liknande är betalda, ska man som dödsbodelägare upprätta en bouppteckning. En bouppteckning kan man göra själv eller anlita hjälp av en jurist eller en boutredningsfirma.

Bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Läs mer på Skatteverkets webbplats: Bouppteckning | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Äger den avlidne inte någon fastighet och saknar övriga tillgångar efter att utgifterna kring begravning och liknande är betalda, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.
Du som är företrädare för dödsboet kontaktar kommunen för att få hjälp med dödsboanmälan.

Ansök om dödsboanmälan

De efterlevande måste ansöka om att få hjälp med en dödsboanmälan. När ni har ansökt gör vi en utredning och bedömer om ni har rätt till det. Att ansöka om dödsboanmälan kostar inget.

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan:

  • Att det inte finns några tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Varbergs kommun.
  • Att den avlidnes tillgångar är orörda innan Varbergs kommun fattar beslut om dödsboanmälan.

Vid ansökan om dödsboanmälan

Som efterlevande ska du meddela de som skickar räkningar till den avlidne att dödsboet saknar tillgångar och skicka vid senare tillfälle in kopia av dödsboanmälan till dessa. Kommunen överlämnar dödsboanmälan till Skatteverket för registrering.

Ansök om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om den avlidne helt eller delvis saknar tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till dödsboets begravningskostnader. Mer information finns på sidan om begravningar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: