Begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå eller ordna den själv.

Man måste gravsätta, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet personligt.

Kostnader i samband med begravning

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Detta gäller alla oavsett religion.

Det är begravningsavgiften som finansierar gravplats, gravsättning, lokal för begravningsceremoni och kremering.

Begravningsavgift | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift, där begravningsavgiften ingår. Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni inom kyrkan.

Begravning - Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Skillnaden är att Svenska kyrkan inte står för präst, begravningsgudstjänst, kyrkomusiker och processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Kostnader som dödsboet står för

De begravningsutgifter som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgift står dödsboet för. Det kan handla om exempelvis kista, dödsannons, blommor, gravsten, transport av kista och mat vid minnesstund.

Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var folkbokförd.

Ansök om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om den avlidne helt eller delvis saknar tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till dödsboets begravningskostnader.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till delvis eller total begravningskostnad och gravsten upp till 26 250 kr utifrån inkomster/ tillgångar i dödsboet.

Kontakt

Ingolf Schneider

Handläggare

Postadress för dödsboanmälan, ansökan om ekonomiskt bistånd

Socialförvaltningen Vuxenenheten/ försörjning Att. Ingolf Schneider

Birger Svenssons väg 28 B

432 80 Varberg

Telefontid

Måndag: 9-10

Tisdag: 9-10

Onsdag: 9-10

Torsdag: 9-10

Fredag: 9-10

Kontakt

Dugadjin Jashari

Handläggare

Postadress för dödsboanmälan, ansökan om ekonomiskt bistånd

Socialförvaltningen Vuxenenheten/ försörjning Att. Dugadjin Jashari

Birger Svenssons väg 28 B

432 80 Varberg

Telefontid

Måndag: 9-10

Tisdag: 9-10

Onsdag: 9-10

Torsdag: 9-10

Fredag: 9-10

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har förordnat begravningsombud som har i uppdrag att granska hur församlingarna sköter uppdraget för det personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Läs mer om begravningsbudets uppdrag på Länsstyrelsen Halland
Begravningsombud | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Begravningsombud i Varbergs kommun

Länsstyrelsen Halland har förordnat Sten Kristoferson att vara begravningsombud för samtliga församlingar inom Varbergs kommun. Förordnandet gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.

Kontakt

Sten Kristoferson

Begravningsombud

Postadress

Skrivarevägen 15

432 74 Träslövsläge

Publicerad den:

Senast Ändrad: