Vid dödsfall

Mycket förändras när någon dör. Förutom sorg är det vanligt att känna oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det finns flera praktiska saker som du som efterlevande behöver ta hand om.

Viktigt att göra snarast efter dödfallet:

  • Kontakta en begravningsbyrå för hjälp med begravningen.
  • Kontakta den avlidnes bank/banker för att få en översikt över tillgångarna.
  • Stoppa alla autogireringar och betalningar från dödsboets konton.
  • Betala inte räkningar för den avlidne, begravningskostnaden går före alla andra räkningar. Kontakta dem som skickat räkningen och begär uppskov på betalningen. Meddela att en dödsboutredning pågår.

Vid senare tillfälle:

  • Säg upp eventuella avtal som den avlidne tecknat.
  • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.

Bouppteckning - redovisa den avlidnes ekonomi

När en person avlider ska de efterlevande (som kallas dödsbodelägarna), gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi till Skatteverket. När tillgångarna inte räcker för att täcka kostnaderna i samband med dödsfallet kan Varbergs kommun hjälpa dig att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Läs mer på sidan om Bouppteckning och dödsboanmälan

Dödsfall utan anhöriga

Om det saknas nära anhöriga till en avliden ska kommunens dödsbohandläggare kontaktas. De kommer beställa en släktutredning från Riksarkivet för att försöka lokalisera eventuella släktingar som är dödsbodelägare.

Om det inte finns dödsbodelägare som vill/kan ta över avveckling av dödsboet så faller ansvaret på kommunens dödsbohandläggare för vidare hantering.

Begravningar | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: