Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning, och är i behov av stöd och service, har rätt till hjälp från kommunen för att kunna leva ett bra liv och aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.