Psykisk funktionsnedsättning

Du som är över 18 år och behöver stöd på grund av psykisk ohälsa kan ansöka om stöd hos kommunens psykiatrihandläggare. Vi erbjuder bland annat boendestöd, sysselsättning, kontaktperson eller bostad med särskild service. Allt är frivilligt och söks av dig eller av din företrädare.

Sysselsättning

Syftet är att du ska få en meningsfull regelbunden aktivitet i vardagen och möjlighet till social samvaro.

För att du ska beviljas sysselsättning krävs det att:

 • Du har en psykisk funktionsnedsättning
 • Du har haft en långvarig kontakt med öppen- och/eller slutenvårdspsykiatrin
 • Du är under 65 år
 • Din psykiska funktionsnedsättning innebär att du inte står till arbetsmarknadens förfogande
 • Du har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning
 • Behovet inte kan tillgodoses genom övrigt samhällsutbud som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Val av sysselsättning

Kundval innebär att du, på sikt, ska kunna välja att få sysselsättning av kommunen eller av ett privat företag. Socialnämnden i Varberg har kundval för sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det är kommunen som bedömer ditt behov och beslutar om rätten till sysselsättning.

Det är kommunens uppgift att se till så att de företag och organisationer som ingår i kundvalet har rätt kunskap och erfarenhet. Varje företag eller organisation som ges rätten att utföra sysselsättning ska därför godkännas av Socialnämnden i Varbergs kommun.

Boendestöd

Boendestöd är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig vid ett eller ibland flera tillfällen i veckan.

Mer information om boendestöd

Personligt ombud

Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd för dig med omfattande och långvarig psykisk ohälsa. Ditt personliga ombud arbetar för dig, utgår från dina önskemål och ser till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och sedan genomförs. Personligt ombud arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter.

Syftet med personligt ombud är att du ska få större möjligheter att påverka din situation och kunna leva ett mer självständigt liv, och kunna ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Ditt personliga ombud har tystnadsplikt. Ingen information om dig lämnas vidare till andra utan ditt godkännande.

Uppgifter för personligt ombud

 • Hjälper dig att ta reda på vilket stöd du kan få och vem som kan hjälpa dig.
 • Följer med dig på möten med myndigheter. Ni träffas innan för att förbereda mötet, samt efter för att kunna sitta ner och utvärdera vad som sades.
 • Det är du som formulerar uppdraget och vad du vill ha hjälp med.

Kriterier för personligt ombud

 • Psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig (årslång historia eller prognos).

Alternativt

 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om problematiken är omfattande och långvarig. Dessutom skall det finnas risk att din psykiska hälsa försämras om du nekas stöd av personligt ombud.

Du ska ha fyllt 18 år för att kunna ta hjälp av personligt ombud och problemen bör innefatta flera livsområden för att du ska kunna få stöd.

Senast publicerad:

Kontakt

Jenny Bolgert, personligt ombud
0722-33 32 61

Sarah Lagemyr, personligt ombud
0734-27 55 73

Psykiatrihandläggare
0340-880 00 (via kontaktcenter Varberg direkt)