Budget- och skuldrådgivning

Varbergs kommun erbjuder kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du kan beställa tid genom att ringa till oss och boka ett besök. Väntetiden för ett besök är ca 3-4 veckor.

Vid ett besök hjälps vi åt att gå igenom dina inkomster och utgifter och resonerar kring hur det ser ut idag. Vad kan förändras? Är dina utgifter ojämnt fördelade över året? Kanske det går att få en jämnare fördelning.

Vi kan också se över dina utgifter – kan de minskas? Vi kan hjälpa dig med förhandling med fordringsägare om ändrade villkor. Om du inte kan betala alla skulder hjälper vi dig att prioritera.

Skuldsanering

Om du aldrig kommer att kunna betala dina skulder kan vi hjälpa dig att söka skuldsanering.

För att få skuldsanering krävs det att dina skulder är så stora att du inte kan betala på många år. Kronofogden ser över din ekonomiska situation och gör en skälighetsbedömning. Vi hjälper dig att förbereda dig inför en skuldsanering och med en ansökan. Det är sedan Kronofogden som beslutar.

Senast publicerad:

Kontakt

Camilla Furrer

Budget- och skuldrådgivare

Besöksadress

Birger Svenssons väg 28 B

432 80 Varberg

Kontakt

Ann-Charlotte Lundegård

Budget- och skuldrådgivare

Besöksadress

Birger Svenssons väg 28 B

432 80 Varberg