Överförmyndare

Om en person har svårt att klara sig själv och ta hand om sin ekonomi, kan en domstol bestämma att personen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar och som söker uppehållstillstånd kan få en god man som hjälper den innan domstolen bestämmer vem som ska ha vårdnaden om barnet.