Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs.

I varje kommun har också Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ett särskilt medicinskt ansvar för att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt.
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra.
  • besluten om delegering är patientsäkra.
  • patientjournaler förs.
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR.

Kontakt
Sophia Lehnberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kontakt
Gerda Jalmarsson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Kontakt
Kristin Ahne
Verksamhetschef socialförvaltningen

Publicerad den:

Senast Ändrad: