Rehabilitering

Med hjälp av rehabilitering kan du som behöver träna upp olika funktioner eller förmågor, få verktyg till att få tillbaka, behålla eller förbättra din funktions- och aktivitetsförmåga.

Rehabilitering

Du som behöver träna upp olika funktioner eller förmågor efter skada eller sjukdom kan få en individuell funktions- och aktivitetsbedömning utförd av arbetsterapeut, fysioterapeut och sjukgymnast.

Bedömningen kan, i samråd med dig, leda fram till olika rehabiliteringsinsatser med syftet att du ska få tillbaka, behålla eller förbättra din funktions- och aktivitetsförmåga. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Undersköterskor och vårdbiträden arbetar med ett rehabiliterande förhållningsätt. Det innebär att de motiverar dig till att använda din egen förmåga när du gör olika aktiviteter i din vardag. Det kan till exempel innebära att stiga upp på morgonen, gå till toaletten, gå i trappor, laga mat och städa.

Hjälpmedel

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast kan också, utifrån utförd individuell bedömning, skriva ut hjälpmedel i syfte att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag. De hjälper dig med att bedöma din funktionsförmåga och behov av stöd samt prova ut hjälpmedel.

Avgift

Du betalar 300kr/mån för hälso- och sjukvård i kommunen.

Kontakt

Har du hemsjukvård, bor i ett särskilt boende eller ett boende inom ramen för lagen om särskilt stöd och service (LSS) kan du ringa samordnande sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Publicerad den:

Senast Ändrad: