Tandvård

Om du har ett omfattande och varaktigt omsorgsbehov och bor i särskilt eller eget boende ska du erbjudas munhälsobedömning och individuell rådgivning. Detta är avgiftsfritt. Om du därefter behöver behandling betalar du avgift enligt Region Hallands taxa.

Din omsorgshandläggare, enhetschefen för omsorgsenheten eller sjuksköterska kan utfärda intyg för detta.

Publicerad den:

Senast Ändrad: