Tolk

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd när du har kontakt med sjukvård, skola, socialtjänst eller andra myndigheter. Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk.

Det är alltid den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk. Alla tolkar och översättare har tystnadsplikt, det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan.

Om du behöver tolk eller har frågor om tolk ska du berätta det när du är i kontakt med kommunen. Du kan också kontakta Varberg direkt om du har frågor om tolk.

Publicerad den:

Senast Ändrad: