Förskola och skola för nyanlända barn samt barn från Ukraina

Välkommen till Varbergs kommun! Du som är nyanländ eller som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, måste göra en anmälan för att kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Förskola för nyanlända barn

När barn i åldern 1-5 år anländer till Varbergs kommun ska vårdnadshavare eller god man anmäla att barnet vill gå i förskola. Detta gäller även barn från Ukraina. Efter anmälan kontaktas vårdnadshavare eller god man.

Grundskola för nyanlända barn

Är du mellan 6–15 år och nyanländ eller kommer från Ukraina och ska gå i grundskolan i Varberg? Du är välkommen att göra en anmälan för kartläggning. När du skickat in anmälan blir du kallad till ett möte. Kartläggningen görs för att barn som inte gått i svensk skola tidigare ska kunna placeras i rätt klass och få rätt stöd i skolan.

Elever som redan har gått i svensk skola innan flytten till Varberg kan läsa mer på sidan Byte av skola.

Gymnasieskolans språkintroduktion

Är du mellan 16–19 år och ny­anländ, asyl­sökande eller har kommit som flykting från Ukraina och vill börja gymnasiet? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till gymnasie­skolans språk­introduktion. När du anmält dig ställs du i kö och blir sedan kontaktad och kallad till ett inskrivnings­samtal. Antagning sker kontinuerligt.

Publicerad den:

Senast Ändrad: