Engagera dig för integration

Du som vill engagera sig för att hjälpa nyanlända i Varberg kan göra det på flera sätt. Antingen som volontär i en frivilligorganisation, eller genom att donera kläder till Arbetscentrums klädinsamling.

Arbetscentrums klädinsamling

Arbetscentrums klädinsamling tar emot saker som du inte använder och ser till att de får nytt liv hos någon annan. Allt som samlas in tvättas, sorteras och ges sedan vidare till personer som kommer till Varberg som flyktingar

Du kan lämna in kläder, cyklar, barnvagnar och leksaker. Det är viktigt att allt som lämnas in är helt och fungerar.

Plats för avlämning

Kardanvägen 4, ingång A. Gå in genom dörren; under trappan finns en vagn du kan ställa saker på. (Du kommer att se den så snart du kliver in).

Öppettider

Vardagar 8.00-15.00

Välkomsten – För dig som möter eller arbetar med nyanlända i olika sammanhang

Det digitala verktyget Välkomsten Länk till annan webbplats. ger en överblick av olika kontakter och i vilken ordning de sker, tillsammans med information och länkar till myndigheter och verksamheter.

Målet med verktyget är att öka kunskapen och förståelsen för den nyanländes situation i mottagandet och bidra till bättre bemötande och service.

Välkomsten kan användas av såväl de som möter nyanlända i sitt arbete som frivilligorganisationer och grannar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: