Månad 1 • Försörjning • Kommun

Hjälp med försörjning

Den som behöver hjälp med försörjning som pengar till hyra och mat kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kallas ofta försörjningsstöd.

För att kunna ansöka om bistånd behöver man ringa socialtjänsten via försörjningsenhetens mottagningstelefon. I samtalet får den sökande svara på frågor om sin ekonomiska situation och sedan bokas ett möte med en handläggare. Om det behövs bokar handläggaren tolk till mötet.

För nyanlända som anvisats till Varberg bokar kommunens integrationsenhet en tid med en handläggare i samband med ankomsten till Varbergs kommun. Handläggaren utreder behovet av bidrag.

För en person som nyligen kommit till Sverige är det inte alltid lätt att veta vad som är dyrt och vad som är billigt. Varor som var billiga i det tidigare bostadslandet är kanske dyra här, och tvärtom. Att hantera en ny valuta kan vara ännu svårare om man inte är så bra på att räkna. En del av de nyanlända som kommer till Varberg har bara använt kontanter tidigare. De förväntas nu betala med ett bankkort och håll koll på hur mycket pengar det finns kvar på kontot. Det kan vara en utmaning det också.

Vanliga frågor från nyanlända

Pengarna ska användas till det mest nödvändiga såsom hyra, el, busskort, mat, hygienartiklar och kläder.

Det är viktigt att använda pengarna till det som är mest nödvändigt. Vänta med att köpa saker som en cykel och saker till hemmet. Om du är i en akut situation kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om att få nödbistånd i väntan på nästa utbetalning.

Senast publicerad:

Kontakt

Socialtjänsten, Varbergs kommun

Vuxenenhetens mottagningstelefon, telefontid alla vardagar kl 10-12.

Birger Svenssonsväg 28B
432 40 Varberg

0340-889 00

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

      Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och som saknar tillgångar. Stödet är enbart utformat för att täcka de mest grundläggande behoven såsom kostnader för mat, boende med mera.

      Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)