Sök

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Om du inte kan försörja dig genom egen inkomst, exempelvis lön, sjukpenning eller a-kassa och saknar egna tillgångar, så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du som bor eller vistas i Varberg och inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller tillgångar kan söka ekonomiskt bistånd. Ansökan görs månadsvis. Stödet är enbart utformat för att täcka dina mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera. Till skillnad från de flesta andra bidragssystem, som sjukersättning och arbetslöshetsersättning, är rätten till ekonomiskt bistånd behovsprövad.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga. Sekretesslagen skyddar dina uppgifter i socialregistret. Om någon utomstående begär uppgifter om dig från socialtjänsten måste vi alltid fråga dig om du medger att uppgifterna lämnas ut.

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Läs mer om ekonomiskt bistånd för privatpersoner på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan själv göra en provberäkning, för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd, genom att fylla i dina uppgifter i vår e-tjänst.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Ring och boka tid för besök

Du som söker ekonomiskt bistånd måste personligen besöka socialkontoret. Boka en tid genom att ringa till mottagningstelefonen 0340-88 900 (telefontid vardagar 10.00-12.00). Där får du tala med en handläggare om din situation och du får veta om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan vara anonym och diskutera din ekonomiska situation förutsättningslöst.

Om du vid samtalet kommer fram till att du vill söka ekonomiskt bistånd behöver du uppge dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara uppgifter om dina familjeförhållanden, din sysselsättning, din bostadssituation och din ekonomi.

Besök hos socialtjänsten

Om du erbjuds en besökstid kommer en ansökningsblankett att skickas hem till dig som du kan fylla i, skriva under och ta med till ditt besök hos din handläggare. Du som är arbetslös och söker ekonomiskt bistånd kommer även att få träffa en arbetsmarknadssekreterare. Besöket går enklare och fortare om alla uppgifter i blanketten är ifyllda. Du behöver också ha med dig legitimation.

Under besöket går du  och din handläggare igenom din blankett och pratar kring din situation. Ni jämför dina utgifter med dina inkomster månad för månad. Ni pratar även om dina egna förutsättningar och du får en planering att följa.

Om du fortsatt behöver ekonomiskt bistånd måste du varje månad skriva en ny ansökan, ofta på en enklare blankett. Du måste inte komma på personligt besök varje månad, men du måste komma när din handläggare kallar dig till besök. Om du inte lämnar in någon ansökan, eller om du inte kommer på de besök du kallas till, kan du inte få ekonomiskt bistånd. Du får besked av din handläggare om vilka krav som ställs på just dig för att du ska få ditt bistånd.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Om du beviljas ekonomiskt bistånd betalas pengarna oftast ut via ditt bankkonto inom några dagar.

Överklagan

Med varje avslagsbeslut får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

Ändrade förhållanden

Du som söker och får ekonomiskt bistånd är skyldig att meddela alla förändringar av inkomster eller utgifter till socialkontoret. Du måste också meddela om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad. Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli åtalad för bedrägeri.

ikon

Kontakta oss

Vuxenenhetens mottagningstelefon

0340-889 00

Telefontid: vardagar 10.00-12.00

Varberg direkt

Självservice & blanketter