Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
Kommunstyrelsens ordförande lämnar över en sax till enhetschefen för gruppbostaden efter bandklippning. 

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil lämnar över saxen och den nya gruppbostaden till enhetschef Camilla Stjernflycht efter bandklippningen vid invigningen. I bakgrunden syns tf förvaltningschef Ola Viestam och Socialnämndens ordförande Sven Andersson.

Ett eget hem med stöd i vardagen

Nu är bandet klippt och kommunens nyaste gruppbostad invigd. I april flyttar de boende in i lägenheterna och verksamheten förbereder sig och lokalerna inför mottagandet.

Torsdag den 21 mars samlades representanter från Varbergs kommun, politiker, Varbergs fastighet och entreprenören Tage & Söner för att fira färdigställandet av gruppbostaden i Limabacka.

  • - Det är en viktig satsning för målgruppen. De får möjlighet till ett eget och tryggt hem med personal som stöttar i vardagen. Vi kommer använda modern välfärdsteknik för de boendes bästa, säger Sven Andersson (M), ordförande i Socialnämnden.

- Vi kommer arbeta väldigt individanpassat utifrån varje persons behov, en till en egentligen. En kartläggning av varje boendes behov är utgångspunkten för hur vi arbetar med bemötande och hur vi lägger upp arbetet, säger stödpedagog Pernilla Eriksson.

Pernilla berättar också att verksamheten kommer fokusera på välfärdsteknik som hjälper till och bidrar till mer självständighet. Hon nämner trygghetskameror och Memoplanner som exempel.

- Memoplanner är ett digitalt schemaverktyg med bildstöd som gör det lätt för de boende att använda sig av, säger Pernilla.

- Jag vill lyfta fram att vi kommer arbeta i mindre team kring de boende, berättar enhetschefen Camilla Stjernflycht.

Ett bygge med fokus på behov och självständighet

Gruppbostaden, som består av sex lägenheter i två huskroppar, ska bli hem till vuxna personer med funktionsnedsättning. Varje lägenhet har en egen uteplats och i fastigheten finns också möjlighet till umgänge på gemensamma ytor. Under projeket har stort fokus legat på anpassningar som möter de boendes behov, skapar trygghet och möjliggör en ökad självständighet. Med stöd från verksamhetens personal ska det här bli möjligt för de boende att skapa egna hem.

publicerad:

Senast Ändrad: