Så växer Varberg idag

Varberg växer. I centrum. I våra serviceorter runt om i kommunen. Och vi satsar på en levande landsbygd.

Söker du bostad i Varberg?

Få koll på var det byggs bostäder i kommunen!

Se byggprojekt för nya bostäder
Karta över Varbergs kommun med tätort och serviceorter inringade 

Var växer kommunen?

Se var vi växer utanför stadskärnan!

Karta över Varbergs tätort med områden för ny bebyggelse och nya verksamheter inringade

Se hur staden Varberg växer!

Vi växer åt söder, norr och öster! Och västerut i nya stadsdelen Västerport

Kolorerat
kopparstick av J van den Aveelen i Erik Dahlbergs Suecia atntiqua et hodierna.
År 1713 dominerar Varbergs fästning staden. Skepp ankrar i hamnen och bönder
bygger stenmurar.

Foto:
Charlotta Sandelin

Följ med på en resa i tiden

Visste du att Varberg som stad har legat på fyra olika platser? Staden har också hela tiden vuxit. Förändring är inget nytt!

Behöver du tomt eller lokal för ditt företag?

Vi har både lediga lokaler och ett nytt stort verksamhetsområde.

Varbergskartan

Se hur Varberg vuxit

Via Varbergs historiska fönster kan du själv utforska var och hur Varberg vuxit.