Kommunen växer

Genom att utveckla de större orterna i kommunen kan vi ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service. De större orterna runt om i kommunen skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden. På landsbydgen gör vi satsningar i de mindre samhällena så att även landsbygden utvecklas när Varberg växer.