Det hållbara Varberg

Följ oss på vägen till det hållbara Varberg och inspireras av vårt hållbarhetsarbete i kommunen. Vi vill hjälpa dig som bor och verkar här att agera hållbart och ansvarsfullt. Tillsammans med dig ska vi fortsätta skapa ett uthålligt och välmående Varberg.

Foto på tre olika smoothies med bär och blad i bakgrunden.

Hållbarhet i praktiken

Läs om goda exempel från kommunens hållbarhetsarbete.

Koldioxidbudget

Varbergs kommuns koldioxidbudget visar hur fort utsläppen av växthusgaser måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet.

Kommun och politik

Klimatbokslut 2023

För att få koll på våra utsläpp tar vi varje år fram ett klimatbokslut.