Hållbarhet i praktiken

Inspireras av vårt hållbarhetsarbete i kommunen. Här delar vi med oss av goda exempel på satsningar inom hållbarhet.

Hållbarhet i praktiken 2023

Fler exempel på hållbarhet i praktiken publiceras löpande.

Hållbart resande med dubbelspår och tunnel

Med plats för fler tåg och station i centrum ökar möjligheten till hållbart resande.

Vindkraftverk i trä minskar utsläpp av koldioxid

Varberg Energi har byggt ett vindkraftverk i trä istället för stål och utsläppen har därmed minskat med cirka 30 procent per kilowattimme.

Kartläggning av trädens bidrag till ekosystemtjänster

Träd är viktiga - de lagrar koldioxid, renar luften och skapar svalka under varma dagar - men hur stort är deras bidrag rent ekonomiskt?

Hör mig Varberg - ett projekt för ungas inflytande

Att ha en aktiv fritid på egna villkor är viktigt för att vi människor ska må bra. Projekt "Hör mig Varberg!" startade med syftet att skapa verksamhet för ungdomar och unga vuxna i Varberg - på deras egna egna villkor.

Hållbarhet i praktiken 2022

Foto på tre olika smoothies med bär och blad i bakgrunden.

Hållbara affärsidéer hos unga företagare

Av kasserad frukt och ljusstumpar skapas briljanta hållbara affärsidéer på Peder Skrivares gymnasieskola.

Foto från MOA-mässan som visar olika yrkesgrupper och kuber med Agenda 2030-målen.

MOA ger elever stöd inför studie- och yrkesval

Om några år väntar gymnasiet och sedan ett arbetsliv för våra elever i grundskolan, i en alltmer föränderlig värld. Så här jobbar vi för att eleverna ska känna sig redo när det är dags att välja till gymnasiet.

Fossilfria fordon minskar mängden växthusgaser

Av Varbergs kommuns alla leasade fordon är hela 85 % fossilfria. Andelen ökar till 97% om man räknar in dieselfordon som kan tanka HVO. Detta placerar Varberg i toppen av alla Sveriges kommuner, sett till andelen fossilfria fordon.

Stöd för att våga ta första steget

Friskvårds- och aktivitetsgrupperna erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd. Satsningen har funnits i Varberg i snart två år och har nått över 100 barn som fått hjälp att hitta roliga fritidsaktiviteter.

Företagslotsen förenklar

Företagslotsens uppdrag är att hjälpa och förenkla för företagarna. En träff med företagslotsen kan ibland ersätta upp till åtta separata möten med med olika myndigheter.

Bild på utklädda människor på torget framför ett upplyst Sparbankshus under eventet Rys och mys en höstkväll.

Rys och mys ökar tryggheten i stadskärnan

När hösten kommer med mörker och kyla är det lätt att stanna inomhus och skippa promenaden med frisk luft. Evenemanget ”Rys och mys” lyser upp i novembermörkret och får i stället varbergarna att ge sig ut med ficklampa och leta sagoväsen och monster.

Illustration med buss, färja, hus, personer, flygplan och resväska.

Välkomsten visar vägen

En egen bostad, undervisning i svenska, ekonomiskt bistånd och förskoleplats till barnet. Det är några av alla frågor som en nyanländ behöver hjälp med. Det digitala verktyget Välkomsten förenklar vardagen för dem som möter nyanlända i olika sammanhang.

Kultur och fritid på lika villkor

För att kunna erbjuda kultur och fritid till alla medborgare på lika villkor har Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en modell för jämlikhetsarbetet, som ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet.

Flexibla lärmiljöer för elever med behov av särskilt stöd

För elever i behov av särskilt stöd kan den ordinarie skolmiljön ibland utgöra ett hinder för lärande. För dessa elever erbjuder Björkedalsskolan flexibla och trygga lärmiljöer nära naturen.

Foto över badande vid Skällinge badplats

En badplats blir ännu bättre

Skällinge badplats vid vackra Skällingesjön bjuder på utsikt över skogen och byns kyrka och har sedan länge varit en mötesplats i orten Skällinge. I dialog med boende har nu badplatsen blivit en ännu bättre plats, som lockar boende och besökare både på sommaren och vintern.

Göteborgsvarvet för personer med funktionsvariation

I maj åker 75 personer från Arbetscentrum till Göteborg, både deltagare och personal, för att delta i loppet Specialvarvet – ett Göteborgsvarvet i litet format. Aktiviteten är en av Arbetscentrums många aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och syftar till att skapa meningsfullhet, delaktighet och ökad fysisk hälsa hos målgruppen.

Äng i staden med hus i bakgrunden.

Viktigt att värna ängarna i staden

Humlesurr och krypande insekter - det behövs för ett mer hållbart Varberg. Läs om hur vi vårdar ängarna i staden.