Foto på tre olika smoothies med bär och blad i bakgrunden.

Ett av UF-företagens affärsidé var att göra smoothies av kasserad frukt. Foto: Mostphotos

Hållbara affärsmodeller hos unga företagare

Peder Skrivares gymnasieskola blev årets UF-skola (Ung Företagsamhet) 2022 i Sverige tack vare ett långsiktigt arbete med cirkulär ekonomi och ett gott samarbete med näringslivet.

Genom att starta och driva företag under ett år lär sig eleverna på Peder Skrivares gymnasieskola om hur företag kan tjäna på hållbara affärsidéer.

Alla elever på skolan erbjuds möjlighet att driva UF-företag. Eleverna får stöd i hur de kan skapa hållbara affärsidéer genom verktyget Sustainable Business Canvas, som beskriver hur man formar ett hållbart perspektiv i sin affärsmodell.

Hållbara affärsidéer

Under åren som gått har många briljanta affärsidéer blivit UF-företag i Varberg. Här är några exempel:

  • Tasty Wasty UF – tar hand om svinnfrukt för att göra sylt och marmelader.
  • Waste Fruit UF – använder kasserad frukt till smakfulla smoothies.
  • Recond UF – tvättar bilen på kundens uppfart där en presenning fångar upp allt smutsigt vatten, som sedan renas hos samarbetspartner OKQ8 i Varberg.
  • ReLights UF - säljer egengjorda blockljus av återvunnet stearin från kyrkor, restauranger, hotell, vänner och familj.

Tips från företagare och temavecka

Varje höst arrangeras PS-panelen. Under en kväll samlas alla skolans UF-företag för att under några timmar få råd och tips från ett 30-tal av Varbergs bästa företagare.

Arbetet med hållbarhet och cirkulär ekonomi pågår året runt på skolan. År 2020 startade Green Week Varberg, en temavecka för att uppmärksamma FN:s globala mål och en plattform för att öka kunskapen om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Under veckan arrangeras olika typer av event runt om i Varbergs kommun av Peder Skrivares skola, Campus Varberg och näringslivet.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Pär Wiik
Utvecklingsledare

Fakta

Cirkulär ekonomi handlar om att ta vara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Produkter designas så att de är lätta att återvinna och produkters livscykel förlängs genom till exempel reparation, återanvändning och uppgradering.

Hållbarhetsmål

Varberg är en magnet för kreativa människor med hållbara verksamheter

Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen