Äng i staden med hus i bakgrunden.

Viktigt att värna ängarna i staden

Med ny kunskap och gamla traditioner kan vi bättre värna våra stadsnära ängar, som är en viktig livsmiljö för våra pollinerande insekter.

Välklippta gräsytor är inte alltid det bästa för naturen. Ängar har en rik mångfald av växter och djur och bidrar med nektar och pollen för pollinerande insekter. För att gynna växter och djur behöver vi sköta om de ängar som finns och vi behöver dessutom fler ängar.

Vi har gjort en inventering av ängarna i Varbergs tätort med omnejd för att kunna värna ängarna med högst värde och restaurerat tre ängsmiljöer vid Hammers kulle, Prästakullen och Kåsa. Med ökad kunskap om den biologiska mångfalden i ängsmiljöer har vi också möjlighet att bevara och binda ihop värdefulla naturområden som annars riskerar att försvinna eller isoleras i takt med att staden växer.

Revansch för gamla metoder

Vi arbetar nu mer med att sköta ängarna på ett sätt som liknar hur man gjorde i det gamla jordbrukssamhället, när höet användes som foder till djuren på gården. Det är viktigt att ängen slås först när örterna har blommat över, från slutet av juli till slutet av augusti. Höet ska ligga kvar några dagar för att fröa av sig innan det krattas upp och förs bort. Annars tillförs för mycket näring till ängen och värdefulla arter försvinner.

Vi har god hjälp av Naturskyddsföreningen som både inventerar och sköter några ängar på kommunens mark.

Hjälp oss värna ängen!

Du kan själv hjälpa till ifall du är en vägförening, samfällighetsförening eller om ni är några grannar som vill gå ihop och sköta en kommunal yta som en äng. Vi hjälper er med lämpliga fröer och tips på vägen.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Rasmus Kaspersson
Kommunekolog

Hållbarhetsmål

Varberg bevarar och utvecklar ekosystemtjänsternas funktion och kvalitet

Agenda 2030

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald