Varberg Energis vindkraftverk i trä, fotograferat från luften.

Varberg Energis vindkraftverk i trä, fotograferat från luften. Foto: Modvion.

Wind Of Change - En milstolpe för hållbar energi

Varberg Energis vindkraftverk Wind Of Change är byggt i trä istället för stål och utsläppen från vindkraftverket
har därmed minskar med cirka 30 procent per kilowattimme.

De flesta känner till att elektricitet producerad av vindkraft ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört med el från fossila energikällor. Tillverkning av själva vindkraftverken genererar dock en del koldioxidutsläpp. Därför valde Varberg Energi att kroka arm med det Göteborgsbaserade bolaget Modvion för att undersöka möjligheten att bygga vindkraftverk i trä.

Världens högsta vindkraftverk i trä

Att bygga ett 150 meter högt torn i trä kräver en minst sagt hållbar konstruktion. Tornet under vindkraftverk innehåller mest luft och det finns därför utrymme att bygga tjockare väggar med ett material som har högre hållfasthet per vikt och högre hållfasthet per kostnad än stålalternativ. Därför valde man att bygga vindkraftverket av laminerat fanervirke gjort av skandinavisk gran, som är ett av de starkaste träbaserade byggmaterialen i förhållande till sin vikt.

Varberg Energis vindkraftverk i trä, fotograferat innifrån. Foto: Modvion.

Varberg Energis vindkraftverk i trä, fotograferat från innifrån. Foto: Modvion.

Minskade utsläpp av koldioxid

Ett vindkraftverk gjort av stål släpper under hela sin livstid ut ungefär 1250 ton koldioxid. Motsvarande utsläpp för ett vindkraftverk gjort av trä är hela 90% lägre, alltså totalt ungefär 125 ton koldioxid. Både tillverkningen av själva vindkraftverket (i trä) och varje kWh elektricitet som vindkraftverket sedan genererar har alltså lägre utsläpp av koldioxid jämfört med fossial alternativ.

Hållbart, brandsäkert och långlivat

Trä blir precis som andra byggnadsmaterial påverkat av väder och vind på olika sätt. Man har därför valt att måla träkonstruktionen med en tjock färg som gör tornet vattentätt. Man har på detta sätt skapat en kontrollerad mängd luft på insidan, som motverkar eventuella fuktproblem.

Livslängden för träkonstruktionen överskrider livslängden för de mekaniska delarna i turbinen. Man räknar med en livlängd på 25-30 år. Någon vidare brandrisk bedömer man inte att det är i konstruktionen då fasta trästockar inte antänder särskilt lätt. Vid brand behåller trä dessutom sin strukturella integritet längre än stål, som mjuknar ganska snabbt.

Wind Of Change är ett bra exempel på hur nytänkande och framåtanda kan leda till innovativa lösningar.

Senast publicerad:

Kontakt

Henrik Näsström

Affärsområdeschef Marknad

Hållbarhetsmål

Varberg kommuns hållbarhetsmål

Varberg är en föregångare inom förnybar och återvunnen energiproduktion.

Varbergs kommun utmärker sig inom effektiv energianvändning och stimulerar energismarta livsstilar.

I Varberg bygger vi resurseffektiv med giftfria materialval

Agenda 2030

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen