Fyra personer står runt ett bord och planerar.

Foto: Mostphotos.com

Företagslotsen förenklar

Att starta och driva företag kan innebära att du behöver ha kontakt med många olika myndigheter och kommunala verksamheter. Dessutom kan det underlätta att få reda på i vilken ordning man ska söka de olika tillstånd som kan krävas. Företagslotsens uppdrag är att hjälpa näringslivet navigera i frågor som rör myndighetsutövning.

Varannan vecka erbjuder Företagslotsen två träffar, till vilka företagare kan anmäla sig för att få stöd. Till dessa träffar bjuder Företagslotsen in representanter från berörda kommunala verksamheter. Företagslotsen har åtta ”fasta medlemmar” bestående av representanter från de åtta kommunala verksamheter som en företagare oftast har kontakt med:

  • Näringslivs- och destinationskontoret
  • Mark- och exploateringsavdelningen (Samhällsutvecklingskontoret)
  • Socialförvaltningen (alkoholhandläggare)
  • Bygglovsavdelningen
  • Offentliga Rummet (Hamn- och gatuförvaltningen)
  • Livsmedelsinspektör (Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)
  • Polisen
  • Räddningstjänst i Väst

Positiva effekter för både företagare och tjänstepersoner

Tack vare Företagslotsen kan företagarna kan ha ett möte istället för åtta separata möten, vilket sparar tid för alla parter. Tjänstepersonerna från de olika verksamheterna kan stämma av detaljer direkt med varandra, eftersom de sitter i samma rum, vilket minskar handläggningstid och förenklar informationsutbytet avsevärt.

Dessutom får företagaren en kontaktperson på respektive avdelning som man kan ha som stöd genom sin process.

En annan effekt blir att företagaren får se att alla delar av kommunen är med och försöker lösa en fråga. Även om frågan inte går att lösa på exakt det sätt som företagaren hade tänkt från början så kan man i mötet resonera sig fram till alternativa vägar framåt, som har stöd i de lagar och riktlinjer som finns. Resultatet blir att alla sparar tid och förtroendet mellan företagare och kommunen ökar.

Det är fortfarande relativt få som känner till Företagslotsen och det fantastiska arbete som den gör och utmaningen framöver handlar om att göra Företagslotsen mer känd inom näringslivet.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Joakim Nilsson
Näringslivsutvecklare

Hållbarhetsmål

Varberg är en magnet för kreativa människor med hållbara verksamheter

Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen