Vi planerar för framtiden

När kommunen växer och områden förändras behövs en bra planering av hur mark- och vattenområden ska användas. Denna planering görs på både översiktlig och detaljerad nivå.

Vi planerar och bygger vår kommun tillsammans. När en plan tas fram, så samråder vi med dig som är berörd och du har möjlighet att lämna in synpunkter och påverka hur vår framtida, fysiska miljö kan se ut.

Bygga, bo och miljö

Vad händer i arbetet med aktuella detaljplaner?

Här kan du ta del av pågående detaljplaner och planprogram.

Bygga, bo och miljö

Tyck till om planer!

Här kan du lämna synpunkter på detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

Bygga, bo och miljö

Gällande detaljplaner och program

I Varbergskartan kan du själv ta del av detaljplaner och gällande bestämmelser.

Från idé till verklighet!

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid och många aspekter måste beaktas.

Läs mer om processen här

Viktiga frågor för oss som planerar det växande Varberg.

För att ge de beslutande politikerna bra underlag för framtida investeringar behöver vi utreda och svara på olika frågor.