Foto från när en av Friskvårds- och Aktivitetsgrupperna provade på att rida.

En av Friskvårds- och Aktivitetsgrupperna provade på att rida.

Stöd för att våga ta första steget

Kommunens Friskvårds- och aktivitetsgrupperna erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd. Verksamheten startades för snart två år sedan och har nått över 100 barn som fått hjälp att hitta roliga fritidsaktiviteter.

Att tidigt stötta barn och unga med särskilda behov mot en meningsfull och aktiv fritid är mycket viktigt, för att öka den fysiska och psykiska hälsan hos målgruppen. Samtidigt kan steget att gå på en aktivitet upplevas som ljusår bort för den som exempelvis varit socialt isolerat en längre period. Här fungerar kommunens Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper som en hjälpande hand, som stöttar, hjälper och skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid.

Vården fångar upp och tar kontakt med kommunen

Specialistvården bedömer vilka barn som har behov av att ingå i en Friskvårdsgrupp eller Aktivitetsgrupp och efter samråd med barnen och deras vårdnadshavare tas kontakt med kommunen. Koordinatorerna på kultur- och fritidsförvaltningen håller samman arbetet och ger utifrån barnens önskemål stöd i att hitta roliga och meningsfulla fysiska och kulturella aktiviteter. Många av aktiviteterna har fokus på rörelseglädje, men också på att lära känna nya kompisar.

Ökad livskvalitet för hela familjen

Genom att skapa fritidsaktiviteter anpassade efter målgruppens särskilda behov skapas låga trösklar som underlättar för barnen att våga delta. Anpassningarna kan handla om att skapa aktiviteter med få deltagare, för att minska den sociala samspelet eller att ge gott om tid för de där extra praktiska frågorna. Det handlar också om påminna, peppa och skapa motivation hos individen att våga ta första steget.

Friskvårds- och aktivitetsgrupperna har givit över 100 barn och deras familjer högre livskvalitet under de snart två år som grupperna funnits. I förlängningen ger detta även en samhällsvinst i form av unga som får bättre förutsättningar att inkluderas i samhället.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns många fler barn i målgruppen som önskar få ta del av stöd i form av Friskvårds- och aktivitetsgrupper. I nuläget finns dock inte resurserna som krävs för att kunna utöka verksamheten.

Senast publicerad:

Hållbarhetsmål

I Varberg har alla invånare möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning

Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Kontakt
Kontaktbild
Konstantia Karagiannaki
Koordinator
Kontakt
Kontaktbild
Kristina Wallin
Utvecklingsstrateg