Projektgruppen bakom projektet Hör mig Varberg står i cafét på Mötesplats Rosenfred. Från vänster: Rebecka Ceder, Sofia Spånberg och Sebastian Larsson.

Projektgruppen bakom Hör mig Varberg, bestående av Rebecka Ceder, Sofia Spånberg och Sebastian Larsson.

Hör mig Varberg - ett projekt för ökat inflytande

Att ha en aktiv fritid på egna villkor är viktigt för att vi människor ska må bra. Projekt "Hör mig Varberg!" startade med syftet att skapa verksamhet för ungdomar och unga vuxna i Varberg - på deras egna egna villkor.

Öppen verksamhet för unga bedrivs dagligen i kultur- och fritidsförvaltningens regi. Projekt Hör mig Varberg! startades i syfte att skapa verksamhet ännu mer utifrån de ungas egna förutsättningar och intressen. Medbestämmande, inflytande och en känsla av sammanhang är viktigt för människors välmående och är därför en del av kommunens övergripande mål. Det ingår även i de globala målen Agenda 2030.

En mötesplats för skapande på egna villkor

Syftet med projektet är att utveckla en mötesplats och ett arbetssätt för att kunna erbjuda de unga i Varberg skapande fritidsaktiviteter inom musik, konst, drama och film. Man kommer arrangera utställningar, konserter och andra framföranden tillsammans med ungdomarna. När projektet avslutas är tanken att en etablerad verksamhet och en modell för fortsatt arbete ska lämnas över till ordinarie verksamhet.

Projektet utgår från Mötesplats Rosenfred, där det finns café, scen, replokal och musikstudio.

Större efterfrågan än väntat

Målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-29 år men projektet har även ett speciellt fokus på personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Personer med NPF riskerar att hamna i utanförskap när fritidsaktiviteter inte är anpassade efter deras särskilda behov, vilket Hör mig Varberg vill motverka.

Första halvåret handlade om att se över förutsättningarna och sätta ramarna. Andra halvåret började man bedriva verksamhet i liten skala, som sedan växte organiskt till att redan under första sommaren omfatta 4-5 aktiviteter per vecka.

- Behovet är jättestort, vi märkte ganska tidigt att behovet var större än vad vi trodde innan projektet startade. Vi ser att anpassade aktiviteter tilltalar fler, konstaterar Sebastian Larsson, projektledare för Hör mig Varberg.

Målgruppen får kontakt med projektet genom befintliga kontaktar med personalen på Aktiv fritid och genom andra kommunala verksamheter, så som Arbetscentrum, IM-programmet eller Steget vidare

- Social fobi och utanförskap är vanligt bland många ungdomarna och det kräver stora resurser. Vi behöver träffa dem, bygga trygga relationer. Att peppa dem att våga att våga komma till ett sammanhang kan kräva flera träffar och att man först träffas bara en och en, vilket ju är resurskrävande, berättar Sebastian.

Projektformen skapar möjligheter

Hör mig Varberg leds av kultur och fritidsförvaltningen med finansiering från Allmänna Arvsfonden och i samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och flertalet föreningar. Genom att starta ett projekt har man skapat en plattform med större flexibilitet, jämfört med att testa sig fram inom ordinarie verksamhet.

- Genom att driva detta i projektform ges möjlighet att testa nya sätt att arbeta för att möta målgruppen unga och unga vuxna, då extra resurser från Allmänna Arvsfonden tillförs under en begränsad tid, konstaterar Sebastian Larsson. Ordinarie verksamhet ställer lite andra krav, här får vi nu chansen att testa något nytt. Vi får ett större utrymme att finjustera upplägget efter målgruppens behov.

Projektet pågår från februari 2023 till januari 2026.

Senast publicerad:

Kontakt

Sebastian Larsson

Koordinator

Hållbarhetsmål

I Varberg har alla invånare möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning.

Varberg är ett inkluderande och rättvist samhälle.

Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 10: Minskad ojämlikhet