Foto från MOA-mässan som visar olika yrkesgrupper och kuber med Agenda 2030-målen.

Varberg växer-montern på MOA-mässan visar de samhällsbyggande yrkena.

MOA ger elever stöd inför studie- och yrkesval

Om några år väntar gymnasiet och sedan ett arbetsliv för våra elever i grundskolan, i en alltmer föränderlig värld. Inom kommunen jobbar vi för att eleverna ska möta arbetslivet på olika sätt under sina år i grundskolan och känna sig redo när det är dags att välja till gymnasiet.

MOA – modern arbetslivsorientering - syftar till att stärka elevernas kompetens inför gymnasieval och yrke och är ett arbete som är systematiserat och återkommande för skolorna och de företag som deltar. Rent konkret handlar det om en rad olika aktiviteter som erbjuds alla elever i de kommunala grundskolorna i Varbergs kommun.

  • SKAL – skola-arbetsliv - där skolans tilldelade SKAL-företag erbjuder besök i klassen, studiebesök och projektarbeten.
  • KOLL - Kul och Lärorikt Lärande - är Sparbankens projekt där barn i årskurs 3, 6 och årskurs 2 på gymnasiet får lära sig om banken som arbetsplats och ämnet privatekonomi.
  • Prao inom kommunens egen organisation i årskurs 8.
  • Prao på valfri arbetsplats i årskurs 9.
  • MOA-mässan i årskurs 8 – en interaktiv yrkesmässa, där fler än 100 yrken och 20 branscher finns representerade för att ge eleverna en inblick i arbetslivet.
  • Information som bidrar till elevens val och individuella samtal som stärker elevens förmåga att välja utifrån upplevelser och erfarenheter under åren i grundskolan.

Inom ramen för MOA arbetar vi med lärarhandledningar och alla elever erbjuds individuella samtal hos studie- och yrkesvägledare under sin grundskoletid.

Sedan starten av arbetet med MOA kan vi se minskade avhopp på gymnasiet och att fler elever väljer det gymnasieprogram som möter deras förmågor och kompetens. MOA möjliggör också för lärare att integrera yrkes- och branschkunskap i sin undervisning.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Viktoria Struxsjö
Skola- och näringslivsutvecklare

Hållbarhetsmål

I Varberg har alla invånare möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning

Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen